ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน และพนักงานบริการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน และพนักงานบริการ